ДЕСТИНАЦИИ

Гърция


Обща информация

Държавно устройство: Република
Официален език: Гърцики
Климат:субтропичен средиземноморски
Религия: източноправославното християнство
Часово време:EET (UTC+2)
Парична единица:Евро
Столица: Атина
Територия: 131 990 км2
Население: 11,216,708Полезна информация


Република Гърция (гръцки: Ελλάδα, Елада или на катаревуса: Ελλάς, Елас, пълно име: Ελληνική Δημοκρατία, Елиники димократия, Гръцка република) е държава в Югоизточна Европа, заемаща най-южната част на Балканския полуостров. Граничи с Албания, Република Македония, България на север, Турция на изток, Средиземно море на юг и запад.

История
Исторически името 'Гърция' на гръцки винаги е било Ελλάς (Ела̀с) или Ελλάδα (Елада). Разликата в изговора и изписването се дължи на дългата история на езика. На старогръцки и катаревуса се използва Ελλάς, а в димотики - Ελλάδα.д Но старият номинатив Ελλάς и днес може да се срещне върху документи или марки. Името Гърция идва от названието на едно беотийско гръцко племе от град Граеа, което колонизира южна Италия през 8 век пр.Хр. Европейците използват имена, производни на 'Graecia', но персийците, турците и арабите използват името 'Yunans', т.е. йонийци (гръцки "Ίωνας"). Интересното е уникалната форма, използвана от грузинците за гърците - 'berdzeni', което на грузински означава мъдри.

В Средновековието гърците започват да се смятат за римляни (ромеи), а елин започва да означава езичник. Едва по време на Гръцкото възраждане се появява отново самоназванието „елини“, но и ромеи се запазва в Южна Македония и Тесалия чак до 1912 г.

Държавно устройство
Гърция (Ελληνική Δημοκρατία) е парламентарна, президентска република. Конституцията и е приета на 11 юни 1975 г. Изпълнителната власт се упражнява от Министерския съвет и президент, законодателна власт се упражнява от Парламента (300 депутати) и съдебна власт от независими съдилища.

Политика
Приетата през 1975 г. гръцка конституция е гаранция за спазването на правата и свободите на гръцките граждани. Според нея глава на гръцката държава е непряко избран президент. Президентът се избира за срок от 5 години от Парламента. Основа на изпълнителната власт е правителството (министерски съвет), начело с министър-председател.

Законодателната власт се упражнява от 300-местен Парламент, чийто състав се избира на всеки 4 години на тайни парламентарни избори. Изборната система в страната е смесена-пропорционална, което позволява създаването на твърдо мнозинство в парламента от спечелилата партия.

Административно деление
Административно Република Гърция се дели на 13 области (περιφέριες) и 1 автономен регион - Агио Орос (Άγιο Όρος). Областите включват 51 нома (νομός). Най-ниските административни единици са общините, те биват два вида: деми (δήμος), 130 на брой и кинотита (κοινότητα), 901 на брой.

Население
Население - 10 570 хил. жители. Гъстота - 80.1 жит на кв. км. Естествен прираст 2.5. Средна продължителност на живота - мъже - 76 г., жени - 81 г. Етнически състав - гърци - 95.6 %, каракачани - 0.1 %, българи - 1.8 %, турци - 0.9 %, аромъни - 0.6 %, албанци - 0.6 %, други - 0.4 %. Официален език - гръцки. Конфесионален състав - християни - 97.5 % (от тях православни - 97.3 %, старостилци - 2.3 %, други - 0.4 %), мюсюлмани (сунити) - 1.3 %, други - 1.2 %. Извън страната живеят около 2 млн. гърци, главно в САЩ, Турция, Русия, Австралия, Украйна. Градско население - 68 %. Българите-християни живеят в районите на Костур, Лерин и Воден, а българите-мюсюлмани - в Родопите. Столица - Атина (3 520 хил. ж., заедно с Пирея). По-големи градове - Солун (800 хил. ж.), Патри (150 хил. ж.), Лариса (120 хил. ж.), Ираклион (120 хил. ж.).

Природа
Климатът в Гърция е субтропически или също средиземноморски.Зимата е хладна и влажна,а лятото горещо и сухо.Често през лятото стават пожари.
Най-големите реки са Бистрица, Струма, Вардар, Места и Марица. Големите езера в Гърция са Преспанско езеро, Лъгадинско езеро и Бешичко езеро. Най-високият връх е Митикас(2917 метра) в планината Олимп. Страната има силно разчленена брегова линия. На юг Патраският, Коринтският и Саронският залив отделят п-в Пелопонес от континентална Гърция. Релефът е планински и низинен.
От 4992 вида висши растения, регистрирани в Гърция, около 742 са ендемити. Билки, редки цветя и растения съставят ботаническото богатство на страната. Растителността варира според надморската височина. От 0 до 460 метра над морското равнище виреят предимно портокали, маслини, фурми, бадеми, нар, смокини, грозде, тютюн, памук, ориз. От 460 до 1 070 метра преобладават дъб, кестен, бор. Над 1 070 метра - ела и бук. Фауната не е изобилна, но все още се срещат редки популации от мечка, рис, чакал, лисица и алпийска антилопа. Дивата коза, изчезнала в останалите европейски държави, все още се среща в Гърция и на остров Крит. Голямо е разнообразието от мигриращи и местни птици, както и от морски животни, възлизащи на над 250 вида. Естествената гъба е важна експортна стока.

Стопанство
Транспортната мрежа на Гърция включва 36 500 km пътища и 2 500 km железопътни линии. Страната разполага с голям морски търговски флот - около 3 500 кораба, повечето регистрирани под чужд флаг. Главни пристанища са Пирея, Солун, Патрас, Волос. В Гърция има 40 летища, 22 от които международни.Главно ТЕЦ,ГЕЦ.Цветна металургия.Химическа промишленост-сяра, сярна киселина.Хранително-вкусова промишленост-зехтин,плодове и зеленчуци.Машиностроене-кораби и електроника.Земеделие-маслини,цитрусови плодове,лозя,сусам,зеленчуци.

Религия
Съгласно гръцката конституция държавна религия в страната е източноправославното християнство.

Според последното преброяване на населението, проведено през 2001 г., приблизително 98% от гръцките граждани се самоопределят като православни християни и членове на Гръцката православна църква. Гръцката православна църква е автокефална, под духовното ръководство на Вселенската патриаршия в Цариград.

Култура
Гръцката култура е резултат на многовековното смесване на различни културни тенденции и фактори. Огромно влияние при нейното формиране са оказали различни културни влияния от Изтока и Запада, Севера и Юга. Основен фактор в изграждаенто винаги е бил гръцкият народ - отворен към влияния и експериментиране.