ДЕСТИНАЦИИ

Словения


Обща информация

Държавно устройство: република
Официален език: Словенски
Климат:умерен, континентален
Религия: католици
Часово време:CET (UTC+1)
Парична единица:евро (EUR)
Столица: Любляна
Територия: 20 273 km²
Население: 2 009 245Полезна информация

Страната е разположена в най-северозападните части на Балканския полуостров. Граничи (в км) с Италия - 218, Австрия - 330, Унгария - 116 и Хърватско - 501. Има брегова линия с Адриатическо море от 48 км. Площта и е 20.25 хил. кв. км. Релефът е предимно планински - Юлийските Алпи (с най-висока точка връх Триглав - 2 863 м), Караванке, Похоре, Жумберачка гора, Адриатическо карстово плато. Равнини заемат само източните части (Прекомуре). Пълноправен член на ЕС от 1 януари 2007 г.

Климат
умерен, континентален, със средна температура за януари от -4 до 8 градуса Сº, за юли - от 10 градуса Сº в Алпите до 24 градуса Сº в равнинните части. Валежи - от 400 до 1000 мм. Главни реки - Сава, Драва, Мур. Растителност - широколистни и иглолистни гори заемат 45 % от територията, във високите части - алпийски ливади.

Население
1 950 хил. жители. Гъстота - 96.3 жит на кв. км. Естествен прираст 1. Средна продължителност на живота - мъже - 69 г, жени - 78 г.

Етнически състав
словенци - 90.5 %, хървати - 2.9 %, сърби - 2.2 %, босненци (мюсюлмани) - 0.7 %, унгарски - 0.5 %, македонци - 0.2 %, италианци - 0.2 %, други - 2.8 %.

Официален език
словенски.

Конфенсионален състав
християни - 97,5 % (от тях католици - 91,2 %, православни - 5.4. %, протестанти - 3.4 %), мюсюлмани (сунити) - 0.9 %, други - 1.6 %. Градско население - 67 %.

Столица
Любляна (30 хил. ж.). По-големи градове - Марибор (105 хил. ж.), Целе (40 хил. ж.), Кран (40 хил. ж.), Копер (25 хил. ж.).

Административно деление
62 района.

По-важни исторически събития и дати
I в. пр. Хр. - част от римската провинция Далмация; VI в. - заселена от славянски племена; 788 г. - в състава на Франкската държава; ХI-ХII в. - образуват се феодални княжества - Каринтия, Щирия, Крайна; 1282 г. - територията на Словения попада под властта на австрийските Хабсбурги (от 1867 г. - Австро-Унгария); 1918 г. - в състава на Кралството на сърби, хървати и словенци (от 1929 г. Кралство Югославия); 1941-1944 г. - окупирана от германски и италиански войски; 1945 г. - съюзна република в състава на СФР Югославия; 25 юни 1991 г. - провъзгласена за независима република.

Държавно устройство
парламентарна република, начело с президент, избиран за 5 години. Законодателна власт - парламент, състоящ се от Държавно събрание (90 депутата, избирани за 4 години) и Държавен съвет (40 депутата, избирани за 5 години). Изпълнителна власт - правителство, начело с премиер-министър.

Парична единица
евро (EURO)

Стопанство
индустриално-аграрна страна, успяла да запази икономиката си след разпадането на СФРЮ. Добиват се оловно-цинкови, уранови и живачни руди, въглища, боксити и др. Основни промишлени отрасли - черна металургия, машиностроене, електротехническа, автомобилостроене, корабостроене, химическа, каучукова, хартиено-целулозна, кожено-обувна, дървопреработване, хранително-вкусова и др. Селско стопанство - високо продуктивно. ОСновни отрасли - месо-млечно животновъдство, производство на зърнени култури, плодове, зеленчуци и лозя.

Транспорт
ж.п. линии - 1 201 км, от тях 489 км електрифициране, шосета - 19 586 км, от които 17 745 км с твърдо покритие. Главно морско пристанище - Копер.

Туризъм
много добре развита инфраструктура - планински и морски курорти. Годишно страната се посещава от около 2 млн. туристи.

От София до Любляна - 794 км