ДЕСТИНАЦИИ

Сърбия


Обща информация

Държавно устройство: Парламентарна република
Официален език: сръбски
Климат:умерен
Религия: православното християнство
Часово време:CET (UTC+1)(2)
Парична единица:Сръбски динар (RSD)
Столица: Белград
Територия: 77 474 km²
Население: 7 120 666Полезна информация

Страната е разположена на Балканския полуостров. Граничи (в км) с Унгария - 166, Румъния - 544, България - 341, Македония - 232, Албания - 310, Хърватско - 236 и Босна и Херцеговина - 549, Черна гора - 132. Площта и е 88.4 хил. кв. км, от които Сърбия - 56 хил. кв. км, Косово и Метохия - 10.9 хил. кв. км, Войводина - 21.5 хил. кв. км. Северните части на страната са равнини, заемат южната част от Среднодунавската равнина, а останалата територия е заета от ниски и средно високи планини - Повлен, Беляница, Златибор, Чемерна, Копаоник, Сува планина, граничните Шар планина и Кораб планина с най-висок връх Черни - 2 764 м.
Климат
умереноконтинентален, по крайбрежието - средиземноморски. Средните температури за януари са от -3 до 9 градуса Сº, за юни - от 18 до 25 градуса Сº. Валежи - 400-800 мм в Среднодунавската равнина, до 1500 мм по крайбрежието и високите части. Главни реки - Дунав, Сава, Тиса, Морава, Дрина. Растителност - горите, предимно широколистни, заемат 30 % от територията на страната.
Население
10 100 хил. жители, от които в Сърбия - 6 120 хил. ж., Косово и Метохия - 1 960 хил. ж., Войводина - 2 020 хил. ж. Гъстота - 114.25 жит. на кв. км.
Естествен прираст
4.5. Средна продължителност на живота - мъже - 70 години, жени - 75 години.
Етнически състав
сърби - 67.1 %, албанци - 15.9 %, черногорци - 5.3 %, унгарци - 3.9 %, мюсюлмани - 3.2 %, хървати - 1.6 %, словаци - 0.8 %, румънци - 0.5 %, българи - 0.4 %, други - 1.3 %.
Официален език
сръбски. Други използвани езици - албански, унгарски.
Конфесионален състав
християни - 79.7 % (от тях православни - 93.1 %, католици - 4.7 %, униати - 0.6 %, протестанти - 1.6 %), мюсюлмани (сунити) - 18.5 %, други - 1.8 %. Извън страната живеят около 3.5 млн. сърби, предимно в Западна Европа, САЩ, Канада, Босна и Херцеговина, Хърватско. Градско население - 60 %. Българите живеят в общините: Босилеград и Цариброд, където са основна част от населението, и в общините Пирот, Бабушница и Сурдулица. В най-югозападната част на Косово и Метохия - Гора, населението е българи - мюсюлмани.
Столица
Белград (1 170 хил. ж.). По-големи градове - Нови Сад (230 хил. ж.), Ниш (200 хил. ж.), Крагуевац (180 хил. ж.), Прищина (170 хил. ж.), Суботица (100 хил. ж.).
Административно деление
два, влизащи в състава на Сърбия, автономни края - Косово и Метохия (главен град Прищина) и Войводина (главен град Нови Сад). Републиката се дели на общини.
По-важни исторически събития и дати
I в. - територията е в състава на Римската империя; IV в. - в състава на Византия; VI в. - заселване на славянски племена; VIII в. - в състава на I-та Българска държава; ХI в. - в състава на Византийската империя ; 1217 г. - образувано кралство Сърбия; ХII в. - част от територията е в пределите на II-ра Българска държава; 1387 г. - поражение на сърбите на Косово поле от османските войски. Сърбия пада под османско робство; 18929 г. - дава се автономия на Сърбия; 1878 г. - Сърбия получава Поморавието и пълна независимост; 1885-1886 г. - Сърбия напада България и търпи пълно поражение; 1912-1913 г. - в резултат на Балканските войни Сърбия получава Вардарска Македония, Косово и Санджак; 1918 г. - в състава на Кралство на сърби, хървати и словенци (от 1929 г. - кралство Югославия); 1941-1944 г. - германска окупация; 1945 г. - в състава на Федеративна Народна република Югославия; 1991-1992 г. - разпадане на СФРЮ, отделят се в самостоятелни държави Словения, Хърватско, Босна и Херцеговина и Македония; 1992-1996 г. - война с Хърватско, 1999 г. - криза в Косово, военна намеса на НАТО.
Държавно устройство
съюзна държава начело с президент, избиран за 4 години. Висш законодателен орган - Скупщина, състояща се от две палати - Долна (138 депутата) и на републиките (40 депутата), избирани за 4 години. Изпълнителна власт - правителство.
Парична единица
динар (YD) = 100 лири
Стопанство
индустриално-аграрна страна в тежка икономическа криза вследствие на международните икономически санкции. Страната има значителни запаси от полезни изкопаеми - руди на цветни метали, хромити, въглища, нефт, олово, цинк. Развита е черна и цветна металургия, машиностроене, химическа, целулозно-хартиена, текстилна и хранително-вкусова промишленост. Селско стопанство - основни култури - пшеница, царевица, слънчоглед, захарно цвекло, коноп, зеленчуци, плодове, лозя. Животновъдство - едър рогат добитък, свине, овце.
Транспорт
шосета - 63 хил. км от тях 29 хил. км асфалтирани; ж.п. линии - 3,4 хил. км. Главни речни пристанища - Белград, Земун, Нови Сад.
Туризъм
добра инфраструктура, но поради събитията в Косово и икономическите санкции не се развива.

От София до Белград - 329 км